/>

Veesõiduki nõutav varustus


Väikelaeva kategooriad

Väikelaeva kategooria määrab tootja. Konstruktsioonist ja lubatavatest hüdrometeoroloogilistest tingimustest lähtuvalt jagatakse väikelaevad nelja kategooriasse:

A kategooria (ookean)
Projekteeritud ja ehitatud pikkadeks merereisideks, mille käigus võib tuule tugevus ületada 8 palli ja laine kõrgus olla üle 4 meetri.

B kategooria (avameri)
Projekteeritud ja ehitatud avameresõiduks, kus tuule tugevus võib tõusta kuni 8 pallini ja laine kõrgus kuni 4 meetrini.

C kategooria (rannalähedane)
Projekteeritud ja ehitatud rannalähedaseks sõiduks, kasutamiseks rannikuvetes, suurtel lahtedel, järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 6 palli ja laine kõrgusega kuni 2 meetrit.

D kategooria (kaitstud veed)
Projekteeritud ja ehitatud sõiduks kaitstud rannikuvetes, väikestel lahtedel, väikestel järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 4 palli ja laine kõrgusega kuni 0,3 meetrit (üksikud lained maksimumkõrgusega kuni 0,5 meetrit).

Väikelaeva kategooriad ja nõuded varustusele on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 32 „Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareiseʺ

Varustuse nimetus A B C D C*  
Päästerõngas* või päästeling koos viskeliiniga 15-25 m + + + - Vaata tooteid
Päästeparv * + + - - Vaata tooteid
Päästevest kandevõimega vähemalt 100 N* + + + - Vaata tooteid
Ujuvusvahend kandevõimega vähemalt 50 N* - - - + Vaata tooteid
Purjejahil ohutusvööd iga pardalviibija jaoks + + + - Vaata tooteid
3 punast säratuld* + + + - Vaata tooteid
3 punast langevarjuraketti* + + - - Vaata tooteid
2 tulekustutit* ja 1 tulekustutustekk* + + - - Vaata tooteid
1 tulekustuti * / ** - - + + Vaata tooteid
Pilsipump + + - - Vaata tooteid
Pilsipump või hauskar - - + + Vaata tooteid
Navigatsioonivahendid asukoha määramiseks ja navigatsioonikaart + + + - Vaata tooteid
Tuled vastavalt rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirjale (COLREG) või laevatatavatel sisevetel liiklemise korrale + + + + Vaata tooteid
2 ankrut koos ankruotstega + + - - Vaata tooteid
1 ankur koos ankruotsaga - - + + Vaata tooteid
Pukseerimisots + + + + Vaata tooteid
Pootshaak + + - - Vaata tooteid
Aerud või mõla - - + + Vaata tooteid
Esmaabivahendid + + + - Vaata tooteid
Udupasun või muu heliseade + + + + Vaata tooteid
Radaripeegeldi + + - - Vaata tooteid
Kajalood või lood + + - - Vaata tooteid
Hädarooliseade + + - - Vaata tooteid
Avariivarustus (teip, tööriistad, koonuskorgid jne) + + - - Vaata tooteid
Binokkel + + + - Vaata tooteid
Kompass + + + + Vaata tooteid
Jäätmekogumisvahendid + + + + Vaata tooteid
Triivankur + + - - Vaata tooteid
 

Selgitused:

* nõutav sertifikaat/markeering (SOLAS, CE või ISO)
** nõutav väikelaeval, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, põlevaid vedelikke või gaasiseadmeid, sisemootorit või üle 25 kW võimsusega päramootorit
C* C-kategooria väikelaeva kasutamisel merel kuni 5 meremiili kaldast ja sisevetel kuni 9 kilomeetrit kaldast on nõutav vähemalt D-kategooria varustus koos ** nõudega