Garantii

Kõikidele ostetud toodete kehtib pretensioonide esitamise aeg kaks aastat, alates ostukuupäevast.


Ostukuupäeva tõendavaks dokumendiks on GPS Eesti OÜ poolt väljastatud müügiarve või vastav sissekanne toote garantiitalongis.
 
Toote defekti ilmnemisel tuleb ostjal teavitada koheselt meie klienditeenindust e-meili või telefoni teel ja defektne toode tuleb toimetada meie postiaadressile Masti 17, 11911 Tallinn. 
Kui ilmnenud viga ei ole võimalik mõistliku aja jooksul kõrvaldada on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja poolt.
 
Garantii ei kehti alljärgnevatel juhtudel:
 
*Toodet on kasutatud mittesihipärastel otstarvetel, ning eiratud on toote paigaldus- ja kasutusjuhendit.
*Toodet või seadet on püütud remontida omal käel.
*Toote või seadme sisse on sattunud kõrvalisi esemeid (vedelikud, üleliigne tolm jne.)
*Juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.
*Toote või seadme rike, mille on põhjustanud vooluvõrgu üle- või alapinge.
 
Garantii ei hõlma ka toote või seadme puhastamist, hooldamist ning toote kasutamise seisukohalt ebaoluliste vigade (kriimustused jms) remonti ega normaalsest kulumisest tingitud osade välja vahetamist (näiteks hõõglambid, akud, patareid, filtrid kaitsmed jms.)
 
Kauba tagastamine ja ümbervahetamine.
 
Juhul, kui tellitud kaup ei vasta Teie ootustele, palume kaup tagastada kasutamata kujul meile hiljemalt 14 päeva jooksul informeerides sellest eelnevalt meid e-meili või telefoni teel. Vastavalt Teie soovile tagastame Teile raha või vahetame kauba ümber.
 
Kaup tuleb tagastada meie postiaadressile Masti 17, 11911 Tallinn.
Kauba tagastamise kulud kannab ostja ja raha tagastamine toimub ostja poolt näidatud arveldusarvele hiljemalt 7 tööpeva jooksul, alates tagastatud kauba saabumisest meie postiaadressile.